52°00'58.3"N 6°08'54.8"E - Hans Wijninga
Sorry, this event is not available anymore

Tentoonstelling: De Linies - Hans Wijninga

Op verzoek van de Stichting Vestingstad Doesburg heeft de kunstenaar Hans Wijninga  een jaar lang, in alle seizoenen, als fotograaf gereageerd op de aanblik van de Lage als wel  de Hoge Linie, die de historische binnenstad van Doesburg omringen.  De fotografische  techniek die hij daarvoor koos was de z.g. wet plate-collodium techniek die vooral zijn toepassing vond tussen 1850 en 1870. Onder de titel  DE L I N I E S  wordt een keuze uit het werk, dat hij tot stand bracht,  getoond van 12 augustus tot 26 september in de Martini kerk  te Doesburg.

Om de foto’s op de juiste manier te kunnen waarn…

Read more

Op verzoek van de Stichting Vestingstad Doesburg heeft de kunstenaar Hans Wijninga  een jaar lang, in alle seizoenen, als fotograaf gereageerd op de aanblik van de Lage als wel  de Hoge Linie, die de historische binnenstad van Doesburg omringen.  De fotografische  techniek die hij daarvoor koos was de z.g. wet plate-collodium techniek die vooral zijn toepassing vond tussen 1850 en 1870. Onder de titel  DE L I N I E S  wordt een keuze uit het werk, dat hij tot stand bracht,  getoond van 12 augustus tot 26 september in de Martini kerk  te Doesburg.

Om de foto’s op de juiste manier te kunnen waarnemen - ‘lezend’ kijken - worden voor de presentatie lange tafels gebruikt ,waarvan de bladen aan twee zijden – als een lessenaar- schuin aflopen, om je over de donkere, vaak zeer gedetailleerde, afdrukken te kunnen buigen zodat je ze echt in je op kunt nemen . De GPS coördinaten die per foto als titel gebruikt worden geven exact de locaties van de opnamen aan.

Over de techniek

Op een glasplaat wordt een collodium laag gegoten. Waarna die plaat in een zilvernitraat oplossing wordt gedompeld om in 3 minuten lichtgevoelig te worden. Nog vochtig wordt de plaat in de camera geplaatst en belicht De plaat blijft lichtgevoelig zolang die nog nat is   Vandaar de naam wet plate - collodium. Het resultaat na ontwikkeling is een negatief op glas. De huidige  heropleving van deze techniek is mogelijk een antwoord op de alom aanwezige digitale techniek.

Over de kunstenaar

De omgang die Hans Wijninga zoekt met de fotografie wordt in sterke mate bepaald door zijn ervaringen als schilder en tekenaar. Zo neemt  hij niet alleen een foto maar wil hij ook heel daadwerkelijk deel hebben aan het tot  stand brengen van die foto. In zijn werk gaat het naast registratie ook, en misschien vooral, om interpretatie. Vandaar zijn keuze voor de wet plate - collodium techniek, een zeer omslachtige manier van werken die hem de mogelijkheid biedt op resultaten die gelijktijdig feitelijk en fictief zijn. De traagheid van het proces ervaart hij als kansrijk omdat hij hierdoor een andere relatie met het landschap krijgt. Hij wordt gedwongen beter naar het landschap te kijken ook al omdat hij aan één plek gebonden is door de immobiliteit van de donkere kamer die hij steeds ter plekke moet opbouwen. Zijn  actie - radius tijdens de opnamen in Doesburg, op één van de best bewaarde verdedigingswerken van Nederland,  bedroeg steeds hooguit 50 meter. Te weten de afstand tussen camera en donkere kamer.

Finissage

Ter afsluiting van de tentoonstelling De LINIES brengt  de geluidskunstenaar Steven Vinkenoog, op 25 september vanaf 17 uur,  zijn geluidsinstallatie   … or … or … or … ten gehore. Door gebruik van het kerkorgel schept hij een muzikaal kader waarbinnen het werk van Hans Wijninga in de Martinikerk, voor het laatst bekeken kan worden.

Read less

Location

Take a look